VĂN BẢN PHÁP LUẬT Archives - QUATEST 4

Bộ KH&CN trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn...

Ngày 02/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi Lễ công bố các quyết định điều động,...

Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN về việc Ban Hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá...

THÔNG TƯ 06/2018/TT-BKHCN BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DÂU NHỚT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  Link Download: Tại Đây

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định...

Yêu cầu chung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định...

GCN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM CỦA QUATEST 4

Ngày 03 tháng 4 năm 2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động Thử nghiệm số...

NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Link Download: Tại đây

THÔNG TƯ 138/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

THÔNG TƯ 138/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Link Download: Tại...

THÔNG TƯ 49/2014/TT-BNNPTNT VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ...

THÔNG TƯ 49/2014/TT-BNNPTNT VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT...

THÔNG TƯ 04/2013/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN...

THÔNG TƯ 04/2013/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, LẬP VÀ CÔNG BỐ...

THÔNG TƯ 33/2014/TT-BCA VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC...

THÔNG TƯ 33/2014/TT-BCA VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH...