CHÍNH PHỦ Archives - QUATEST 4

Yêu cầu chung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định...

NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Link Download: Tại đây

THÔNG TƯ 04/2014/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU...

THÔNG TƯ 04/2014/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN...

NGHỊ ĐỊNH 91/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN...

NGHỊ ĐỊNH 91/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Link Download: Tại đây

NGHỊ ĐỊNH 38/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

NGHỊ ĐỊNH 38/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Link Download: Tại đây

NGHỊ ĐỊNH 178/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN...

NGHỊ ĐỊNH 178/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Link Download: Tại đây

NGHỊ ĐỊNH 09/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC...

NGHỊ ĐỊNH 09/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM Link Download: Tại đây

Nghị định 108/2014/NĐ-CP “Về chính sách tinh giản biên chế”

Nghị định 108/2014/NĐ-CP "Về chính sách tinh giản biên chế" Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP...

Nghị định 204/2004/NĐ-CP “Quy định về chế độ tiền lương đối với Cán bộ,...

Nghị định 204/2004/NĐ-CP "Quy định về chế độ tiền lương đối với Cán bộ, Công chức, Viên chức và Lực lượng vũ trang" Ngày 14 tháng...

Nghị định 47/2017/NĐ-CP “Quy định mức lương cơ sở đối với Cán bộ, Công...

Nghị định 47/2017/NĐ-CP "Quy định mức lương cơ sở đối với Cán bộ, Công chức, Viên chức và Lực lượng vũ trang" Ngày 28 tháng 4 năm...