THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUÂN ĐÔ LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 4 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ NGÀY 21/08 ĐẾN 31/08/2019

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng góp tích cực cho sự...

Sáng 9/8 tại Quy Nhơn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức hội thảo công tác tiêu chuẩn...

QĐ 100/QĐ-TTG /2019 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN...

Tải Quyết định tại đây Nguồn (https://thukyluat.vn)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH THỰC...

Quyết định Số 341/QĐ-KT4 Về việc công bố công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN...