QUATEST4 Đại hội Chi đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2018-2020

 Ngày 08/03/2018, Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật 4 đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2018-2020    ...

Đại hội Công đoàn cơ sở QUATEST 4

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Lắk và...

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu...

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, ngày 09/6/2017 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường...

QUATEST 4 kết nạp đoàn viên công đoàn

Quyết định số 10/QĐ-CĐVC ngày 07/04/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

QUATEST 4 chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở

Quyết định số 11/QĐ-CĐVC ngày 07/04/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về việc chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ...

QUATEST 4 thành lập Công đoàn cơ sở

Quyết định số 09/QĐ-CĐVC ngày 07/04/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Công đoàn cơ sở

QUATEST 4 ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK KÝ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC...

QUATEST 4 đã được Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định về việc thành lập Chi bộ Cơ sở
transsexual