QUATEST4 Đại hội Chi đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2018-2020

 Ngày 08/03/2018, Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật 4 đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2018-2020    ...