Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó thủ tướng...

Hội nghị công tác công nhận năm 2019

Ngày 27/9/2019 tại TP Đà Nẵng, Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)  đã tổ chức Hội nghị Công tác công nhận năm 2019. Hội nghị...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUÂN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 4 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ NGÀY 21/08 ĐẾN 31/08/2019

QĐ 100/QĐ-TTG /2019 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN...

Tải Quyết định tại đây Nguồn (https://thukyluat.vn)
transsexual