CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc theo yêu cầu quản lý nhà nước. Phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

 • Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
 • Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
 • Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa;
 • CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN, CHỈ ĐỊNH

Hệ thống quản lý, điều hành hoạt động chứng nhận của CTC phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17065

Hoạt động chứng nhận theo chỉ định của các Bộ quản lý chuyên ngành cụ thể như sau:

 • Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
 • Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2014/BXD.
 • Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng đối với thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTTLT-BCT-BKHCN.
 • Chỉ định Tổ chức chứng nhận sự hợp quy thức ăn chăn nuôi.
 • Chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ.
 • Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thực phẩm.

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thuốc bảo vệ thực vật.

 

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

 • Lợi ích có được từ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:
  – Chứng tỏ khả năng của tổ chức, doanh nghiệp về việc cung cấp ổn định các sản phẩm và dịch vụ;
  – Sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cũng như các yêu cầu của luật định và chế định hiện hành;
  – Sự thỏa mãn của khách hàng được nâng cao;
  – Cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh;
  – Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tiết kiệm được chi phí cho các hoạt động xử lý sai lỗi, kiểm soát được các rủi ro, cơ hội, cải tiến kết quả thực hiện công việc và tăng lợi nhuận.

  Với đội ngũ chuyên gia đánh giá được các tổ chức trong nước, nước ngoài công nhận về năng lực, đặc biệt lực lượng chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, do vậy, Dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của QUATEST 2 đã thực sự đem đến các giải pháp thích hợp và mang lại giá trị gia tăng cho các tổ chức trong tình hình cạnh tranh toàn cầu như hiện nay.
  Bên cạnh đó, hoạt động đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý của QUATEST 2 đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá và công nhận phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2013.


  Khi có nhu cầu chứng nhận sản phẩm, chứng nhận HTQL
  Quý khách vui lòng gọi Hotline: 091 222 06 07 hoặc điền vào:
  – ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 
  – ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HTQL: TẠI ĐÂY 

  Và gửi đến:
  Phòng Kế hoạch – Tài chính
  Phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính: Ông Doãn Duy Thiêm
  Điện thoại: 0913422999 hoặc 02623.502.868
  E-mail: doanduythiem@quatest4.gov.vn, thitruong@quatest4.gov.vn
  hoặc
  Phòng Nghiệp vụ – Chứng nhận
  Phụ trách phòng Nghiệp vụ – Chứng nhận: Ông Nguyễn Phú Quốc
  Điện thoại: 02623.797.999
  E-mail: tranviethoan@quatest4.gov.vn, nghiepvu@quatest4.gov.vn