Hướng dẫn về việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

0
89
Hướng dẫn về việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015
Rate this post
Ngày 25/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 1907/BKHCN -TĐC gửi các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận, cơ sở đào tạo đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá đào tạo hướng dẫn về việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015.

Xem chi tiết Công văn 1907/BKHCN -TĐC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here