Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Rate this post
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Ngày 29 tháng 6 năm 2006, tại Kỳ họp thứ 9, Khóa XI Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam đã thông qua Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Link Dowload: Tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here