MẪU TEM KĐ/HC/ĐT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 4

1. TEM KIỂM ĐỊNH

Kích thước (18×25) mm

2. TEM HIỆU CHUẨN

Kích thước (22×38) mm

3. TEM ĐO, THỬ

Kích thước (22×38) mm

4. TEM NIÊM PHONG

Kích thước (22×38) mm